Leverantörsinformation

  • Hem
  • Leverantörsinformation
  • Hem
  • Leverantörsinformation

Om Sahlénia som bolag

Oberoende konsult med lång erfarenhet

Vi är en obunden och långsiktigt aktör på den svenska avfallsmarknaden med mångårig branscherfarenhet. Med ett stort kontaktnät inom såväl tjänster som produkter för avfallshantering vet vi vad som krävs för att få ut maximalt av våra uppdragsgivares avfallshantering. Vi känner till hur den svenska avfallsmarknaden är uppbyggd och kan därigenom guida våra uppdragsgivare till den lösning som passar bäst för varje unik verksamhet.

Eliminera onödiga kostnader

Oavsett verksamhetsområde så kämpar varje företag idag i hård konkurrens. Att se över sina kostnader för att bibehålla sin konkurrenskraft är idag en självklarhet för alla verksamheter. Trots att avfallshanteringen för många bolag innebär höga kostnader har ingen oberoende extern expertis tagits in. Många företag har på egen hand eller med hjälp av ett avfallsbolag gått igenom sin avfallshantering och anser sig nöjda med utfallet. Detta beror oftast på okunskap om hur mycket bättre en oberoende expert kan göra arbetet samtidigt som varje företag försöker undvika merkostnader som man tror att en extern expertis skulle innebära.

Avfallskonsult aldrig en kostnad

Vi på Sahlénia Avfallsmäkleri erbjuder därför en tjänst där arvodet utgår procentuellt på den kostnadsbesparing som vi lyckas genomföra. Vi garanterar att vi kan sänka Era avfallskostnader. Skulle vi mot förmodan inte lyckas utgår inte heller något arvode till oss. Ni har då ett kvitto på att Er avfallshantering är optimal både ur miljö- såväl som kostnadsperspektiv. Lyckas vi däremot i vårt arbete kommer era avfallskostnader omgående att sänkas.

Vår modell

Vi har skräddarsytt en affärsmodell i fem steg som säkerställer funktion och miljö, samtidigt som avfallets rätta värde sätts och bibehålls över tid. Kontaktas oss gärna så berättar vi mer om vår affärsmodell.