Om Lihab

Erfaren byggentreprenör verksam i stor-Stockholm
Företaget

Företaget grundades 1977 av Lars Hagelin och Lars Lindbergh som idag ägs av Niklas Mellin, Anders Rådestad, Stefan Wallgren och Christofer Westman.
Vi är ett företag som vill erbjuda dig som kund en kostnadseffektiv och hållbar byggprocess från idé till slutprodukt. Under projektets gång leder vi dig med vår kunskap som vi byggt upp under många år i offentliga och komplicerade byggnader.

Projektledning

LIHAB har sedan starten lagt stor vikt vid effektiva produktionsplaner och kostnadseffektiva projekt för att göra våra kunder nöjda. Vi kan erbjuda en helhetslösning i allt från större projekt till de mindre och enklare projekten. Vi på LIHAB drivs av en målmedvetenhet där resultat, nöjda kunder och att efterlämna en god produkt betyder allt.

Byggledning

LIHAB har över 40 års erfarenhet inom bygg, och kan med denna erfarenhet hjälpa dig från bygghandling till färdigt produkt. Vi arbetar med löpande avstämning av produktionsplan samt slutkostnadsprognoser för att se till att projektet lever upp till vår höga standard.

Installationssamordning

I och med att kraven blir högre på dagens byggnader så ökar även komplexiteten i byggnadernas installationer. Vi på LIHAB har en gedigen erfarenhet av komplexa installationsprojekt och kan erbjuda en lösning där vi fastställer kravet och utför en gedigen installationssamordning som möter upp till våra kunders högt ställda krav.

Kärnvärden i byggprocess

I samverkan med våra utvalda kunder ta ansvar för totalåtaganden med hög kvalitet, optimerad byggtid och låga projektkostnader.

LIHAB är certifierade enligt BF9K sedan år 2006.