Hållbarhet

LIHAB prioriterar miljön
Värna om klimatet

Vi utvecklar, bygger och erbjuder projekt, produkter och tjänster med höga miljö- och klimatambitioner. För att nå framgång arbetar vi tillsammans – både internt och externt – för att varje leverans ska bli en god referens för framtiden.

Byggmaterial

Vi har ett samarbete med lokala leverantörer som löpande förser oss med marknadens bästa material gällande hållbarhet, miljö och klimat. Dessutom får vi det utkört till byggarbetsplats så ofta som det går, med klimatsmart transport.

Sända ett budskap
Det vi gör kanske inte har stor inverkan globalt, men vi gör vår del och visar på så sätt att vi precis som andra bolag bör ta sitt ansvar för klimatet göra rätt för sig. Det hoppas vi ska skicka rätt budskap till omgivningen och bidra till en kedjeeffekt där företag i allmänhet börjar prioritera hållbarhet.