Hållbarhet

LIHAB prioriterar miljön
Vi skall i varje del av vårt utförande verka för ett bättre klimat

LIHAB vill göra sin del i att skapa ett hållbart samhälle för generationer som kommer. Detta innebär att när vi står inför beslut där vi kan välja ett mer klimatsmart alternativ utan att tumma på kvalité -kommer vi alltid göra det.

Byggmaterial

Vi har ett samarbete med lokala leverantörer som löpande förser oss med marknadens bästa material gällande hållbarhet, miljö och klimat. Dessutom får vi det utkört till byggarbetsplats så ofta som det går, med klimatsmart transport.

Sända ett budskap
Det vi gör kanske inte har stor inverkan globalt, men vi gör vår del och visar på så sätt att vi precis som andra bolag bör ta sitt ansvar för klimatet göra rätt för sig. Det hoppas vi ska skicka rätt budskap till omgivningen och bidra till en kedjeeffekt där företag i allmänhet börjar prioritera hållbarhet.