Projekt

Se ett urval av Lihabs pågående och avslutade projekt.

Se utvalda projekt

Alla Byggnation Hyresgästanpassningar Kulturhistoriska byggnader Nyproduktion

Rudanskolan

Nyproduktion om ca 6.000m2, LIHABS åtagande bestod av att från stommen producera en nyckelfärdig produkt. Projektet bestod…

Telefonplan LA SDFHL

På uppdrag av Vasakronan renoverade vi en lokal. Arbetet innefattade nya golv, målning utav väggar, nya pentry…

Länsstyrelsen Naturreservat Angarn

På order av Länsstyrelsen har vi bytt tak och målat två vindskydd i naturreservatet Angarn i Vallentuna.…

Garnisonen WC Grupp

På uppdrag av Vasakronan rev vi ut en befintlig WC och byggde en ny WC. Nytt kakel,…

Garnisonen LA ÖSDF Etapp 1 & 2

På uppdrag av Vasakronan rev vi ut en befintlig lokal samt totalrenoverade lokalen.

Telefonplan Addsecure

På uppdrag av Vasakronan byggde vi om Addsecures nya lokal.

Vasamuseet

Tillbyggnad och renovering av WC-grupper Vasamuseet.

Äldreboende & förskola

Nyproduktion om 6050m2, LIHABS åtagande bestod av att från stommen producera en nyckelfärdig produkt.

Förskola Telefonplan

Vi fick förtroendet att i samarbete med Vasakronan redan i projekteringsskedet utföra denna speciella byggnad som har…

Artillerigården

På uppdrag av Statens Fastighetsverk renoverade vi en WC grupp, en matsal samt ett storkök.

Lillgården hyresbostäder

Nyproduktion om 10.500m2, LIHABS åtagande bestod av att från stommen producera en nyckelfärdig produkt.

HGA IP Only

På uppdrag av Vasakronan utförde vi en hyresgästanpassning åt ny hyresgäst på ca: 2700 kvm.
Se fler