Projekt

Se ett urval av Lihabs pågående och avslutade projekt.

Se utvalda projekt

Alla Hyresgästanpassningar Kulturhistoriska byggnader Nyproduktion

Vasamuseet

Tillbyggnad och renovering av WC-grupper Vasamuseet.

Äldreboende & förskola

Nyproduktion om 6050m2, LIHABS åtagande bestod av att från stommen producera en nyckelfärdig produkt.

Artillerigården

På uppdrag av Statens Fastighetsverk renoverade vi en WC grupp, en matsal samt ett storkök.

Torpedverkstaden

Ägaren ville införliva östra delen av Skeppsholmen med liv och rörelse genom att vecka den gamla anrika…

Matrosen

På order av Vasakronan renoverade vi cirka 800 m2 i en lokal vid Birger Jarlsgatan 2.

Nybrokajen

Stiftelsen Frimurarorden Totalentreprenad Samverkansprojekt för energibesparande åtgärder i fastigheten.

Dramaten

Här renoverades stentornen uppe på Dramatens tak på order av Statens Fastighetsverk. Detta är etapp 2 i…

Kungliga biblioteket

På order av Statens Fastighetsverk renoverade vi cirka 500m2 i en källarlokal.

Telefonplan LA Derome

På uppdrag av Vasakronan utförde vi en hyresgästanpassning som en total entreprenad som fastpris.

Arresten

SFV ville renovera och samtidigt hyresgästanpassa byggnaden Arresten för blivande hyresgäster.

Brandhus Skeppsholmen

Säkerställning av fastighetens bärande konstruktion efter fastighetsbrand.